Spikertelt


Spikertelt

Våre nye regler for spikertelt / gjerder på platting er som følger :

Spikerteltet skal i utgangspunktet ikke være høyere enn vogna, men noen cm høydeforskjell kan aksepteres for tilfredsstillende  værtetning. Ca 20 cm aksepteres som godkjent høydeforskjell.

Maks tillatte lengde er 650 cm, maks tillatte bredde er 350 cm. Disse mål gjelder målt som avstand mellom ytterkant stav.
Eventuelle utvidete vinduskarmer/karnapp kan lages på veggen, men skal ikke lages slik at gulvarealet økes utover de tillatte mål.

Spikertelt og faste rekkverk skal ha en farge tilnærmet fargen på vogna.
Spikerteltets tak kan ikke være over 800 cm, og kan ikke bygges så det kommer utenfor tomtegrensa.

Ordinære fortelt i duk, såkalte pentatelt eller såkalte helårs fortelt med vegger og tak produsert i glassfiber omfattes ikke av de ovennevnte regler for spikertelt. Men slike type telt eller bygg  kan ikke isoleres eller ombygges med bakvegg eller lignende.

Terrasserekkverk / faste levegger kan ikke være høyere  enn 100 cm over platten.

Duk / vindbeskyttelse som monteres oppå rekkverk, skal tas ned når plassen ikke er i bruk.
Vegger på partytelt skal ikke være montert når plassen er ubebodd.

Det kan monteres gjennomsiktig glass over rekkverket, total høyde over platten kan da være maks 160 cm. Disse regler skal gjelde i første omgang frem til 1.mai  2013.